وزیر بازرگانی

(تغییرمسیر از وزارت بازرگانی)

وزیر بازرگانی (گاهی وزیر صنعت، وزیر تجارت یا وزیر تجارت بین‌الملل یا خارجی) سمتی در بسیاری از دولت‌ها است که مسئولیت تنظیم تجارت خارجی و ارتقای رشد اقتصادی (سیاست تجاری) را بر عهده دارد. در بسیاری از کشورها، این نقش جدا از وزیر دارایی است که مسئولیت‌های بودجه ای بیشتری دارد.

نمونه‌های قابل توجه عبارتند از:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. "Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments: Korea, North - NDE". Central Intelligence Agency. 19 January 2017. Archived from the original on 4 August 2020. Retrieved 8 May 2018.

الگو:Types of government minister