وزارت تجارت و صنایع

وزارت تجارت و صنایع یکی از وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که در عرصه تجارت و تاجران و خدمات بازرگانی و معادن و استخراج آن وظیفه دارد

منابعویرایش