وَنی رسمی است که در آن دختران —و در بیشترِ موارد، دخترانِ زیرِ سنِّ قانونی— به عنوانِ غرامت و برایِ پایان دادن به اختلافات و منازعات و اغلب به ازایِ خون‌بهایِ قتل، به ازدواجِ خانوادهٔ آسیب دیده در می‌آیند یا به بردگی گرفته می‌شوند.[۱][۲] ونی گونه ای ازدواج اجباریِ کودکان است[۳] و در پیِ مجازاتِ شورایِ بزرگانِ قبیله (جرگه) تعیین می‌شود.[۴] برخی ادعا می‌کنند که گاهی می‌توان با پرداختِ پول از سویِ خانوادهٔ دختر، به نام دیت، می‌توان از ونی اجتناب کرد.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. cf. e.g. Samar Minallah v. Federation of Pakistan, Const.P. No. 16/2004
  2. Vani: Pain of child marriage in our society Momina Khan, News Pakistan (October 26, 2011)
  3. Nasrullah, M. , Zakar, R. , & Krämer, A. (2013). Effect of child marriage on use of maternal health care services in India. Obstetrics & Gynecology, 122(3), pp 517-524
  4. Forced child marriage tests Pakistan law Barbara Plett, BBC News (5 December 2005)