وو بینگ

پادشاه دودمان شانگ

وو بینگ(چینی: 外丙) زاده شده با نام زی شینگ(چینی:子勝) یا زی شئو(چینی:子伷) شاهی بود از شاهان دودمان شانگ در چین.

Wai Bing 外丙
King of دودمان شانگ
نام کامل
نام پسامرگ
Wai Bing (外丙)
پدرتانگ

سیما کیان، تاریخنگار و نویسنده هان، در کتاب شیجی، او را دومین پادشاه شانگ دانسته است که پس از پدرش تانگ(چینی: 汤) در سال ئیهائی(چینی:乙亥)، پس از مرگ برادرش تای دینگ، در تختگاه بو(چینی:亳) به شاهی نشسست و یی یین(چینی: 伊尹) وزیر اعظم او بود. او دو سال فرمان راند؛ پس از مرگ به وی عنوان بو بینگ گفته شد. پس از مرگ وی، برادرش، زونگ رن به پادشاهی رسید.

کتیبه‌نگاری‌‌ بر استخوان گاو، جیا گو ون که در یینگسو کشف شده‌اند، او را چهارمین شاه شانگ دانسته‌است.

منابعویرایش

  • تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپور، نشر علم، ۱۳۷۴
  • دودمانهای شاهی چین، مین لوهوئی، نشر امیرکبیر، ۱۳۵۴