دولت بریتانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
{{Infobox executive government
| government_name = دولت علیاحضرت<br>{{سخ}}در پادشاهی متحد </small>
| nativename= Her Majesty's Government in the United Kingdom<br> {{سخ}}''[[زبان ولزی]]'': Llywodraeth Ei Mawrhydi <br/> {{سخ}}''[[گیلیک اسکاتلندی]]'': Mòrachd Riaghaltas
|image=[[پرونده:دولت پادشاهی متحد.svg|255px]]
|caption=لوگوی دولت علیاحضرت