تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Hamza4manafi5»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{جا:db-reason-notice|دکتر مسعود مصطفی زاده|header=1|سرشناسی فرد یا موضوع مقاله را نشان ن...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جا:db-reason-notice|دکتر مسعود مصطفی زاده|header=1|سرشناسی فرد یا موضوع مقاله را نشان ن...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)