آشنایی با ویکی‌پدیا


ویکی‌نویسی را بیاموزید...

فیلم خودآموز ویرایش در ویکی‌پدیا
برای آشنایی بیشتر خودآموز ویکی‌پدیا را مطالعه نمائید. (فایل پاورپوینت آموزش ویرایش در ویکی‌پدیا را از اینجا دانلود نمائید)
فیلم‌های آموزشی ویکی‌پدیای فارسی


مقاله‌ای از پیش موجود را گسترش دهید...

آموختن بیشتر دربارهٔ ویرایش صفحه‌های ویکی‌پدیا
بخش‌های مقاله‌ها را مرتب نمائید.
افزودن تصویر به مقاله‌ها
افزودن پیوند به ویکی‌پدیاهای دیگر و پیوند به وب‌گاه‌های دیگر را مطالعه نمائید.

مقاله‌ای نو بنویسید...

در مورد ساختن مقاله‌ها بیشتر بیاموزید: اولین مقالهٔ شما
ایجاد مقاله را بیازمایید.
یکی از مقاله‌های درخواستی را آغاز کنید.
... یا برای ایده‌های دیگر درگاه:ورودی را ببینید.
... برای شروع به ترجمه و ایجاد مقاله‌های ویکی‌پدیای انگلیسی همراه با جعبه اطلاعات، رده و زیر بخش‌بندی‌ها، از ابزار به ویکی‌فا استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر...

برای مشاهده فهرستی از امکانات و صفحه‌های درونی ویکی‌پدیا راهنما:فهرست را مشاهده نمائید.
برای مثال‌های روش ویرایش، آموزش سریع را مطالعه کنید.
برای تمرین از صفحهٔ تمرین استفاده کنید.
برای آشنایی با اصول ویکی‌پدیا پنج اصل بنیادی ویکی‌پدیا را مطالعه نمائید.
صفحه‌های دربارهٔ ویکی‌پدیا و ویکی‌پدیا چه چیزی نیست را مطالعه کنید.
با راهکار ویرایشگران و مشارکت‌کنندگان جامعهٔ ویکی‌پدیا برای گردهمایی، همکاری و تقسیم کار به شکل تخصصی، یعنی ویکی‌پروژه‌ها، آشنا شوید؛ :یا فهرست ویکی‌پروژه‌ها را ببینید.

جستارهای وابسته