باز کردن منو اصلی

تغییرات

[[پرونده:Species1.png|x150px|بندانگشتی|وسط|کنتر پوان نوع اول]]
 
'''۲. نوع دوم :'''(یک بر دو) در برابر هر نت گرد داده شده، دو نت سفید قرار میگیردمی گیرد. (همچنین می توان در برابر یک نت گرد نقطه دار سه نت سفید قرار داد).
[[پرونده:Species2.png|x150px|بندانگشتی|وسط|کنترپوان نوع دوم]]
'''۳. نوع سوم :'''(یک بر چهار) در برابر هر نت گرد چهار نت سیاه قرار می گیرد.