ویکی‌پدیا:درخواست بازرسی کاربر/بایگانی ۶

تا ژوئیه ۲۰۱۶، بایگانی‌ها به روش دستی انجام می‌شدند و درخواست‌های بازرسی در زیرصفحه‌ای از ویکی‌پدیا:درخواست بازرسی کاربر با نام کاربر اصلی ایجاد می‌شدند. از اوت ۲۰۱۶ این روند تغییر کرده‌است و این زیرصفحه‌ها، خود زیرصفحه‌ای هستند برای صفحهٔ وپ:دبک آن ماه میلادی؛ بایگانی این صفحه‌ها نیز به صورت خودکار با کمک ویژه:نمایه پیشوندی صورت می‌گیرد.

۲۰۱۶ویرایش

ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر

۲۰۱۷ویرایش

ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر


۲۰۱۸ویرایش

ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر

۲۰۱۹ویرایش

ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر