ویکی‌پدیا:در خبرها/راهنمای مدیریت

نخستین چیزی که باید از آن آگاه باشید این است که هرگونه تغییری در این الگو، بلافاصله در صفحهٔ نخستِ ویکی‌پدیا دیده خواهد شد و این بدان معنا است که هرگونه خطایی که در آن رُخ دهد، برای شمارِ زیادی از خوانندگانِ ویکی‌پدیا قابلِ دیدن خواهد بود. به‌همین منظور، همیشه بهتر است که پیش از فرستادنِ خبر، از دکمهٔ پیش‌نمایش استفاده کنید. پس از آن، سه مرحله‌ای که در ادامه خواهد آمد را دنبال نمایید و گزینه‌های لازم و مرتبطِ دیگر را نیز وارد نمایید. ویکی‌پدیا، پیشاپیش برای کمک و همکاری در الگو:از میان خبرها، از شما سپاسگزار است.

راهنماویرایش

آنچه در زیر می‌آید، برای روشن شدنِ روندِ کار تنظیم شده‌است.

در ویکی‌پدیا فارسی، رونوشت اخبار پست شده در ویکی‌پدیا انگلیسی می‌تواند بدون نظرخواهی در الگو:از میان خبرها قرار بگیرد و نیازی به کسبِ وپ:اجماع ندارد. اما قرارگیری اخبار پیشنهادی خارج از محدوده اخبار پست شده در از میانِ خبرها انگلیسی در صورت مخالفت کاربر یا کاربرانی، نیازمند کسب اجماع در بحث الگو:از میان خبرها/پیش‌نویس است.[۱]

نامزد کردنِ خبرویرایش

اطمینان حاصل کنید که خبرِ موردِ نظرِ شما، پیشتر در الگو:از میان خبرها/پیش‌نویس موردِ بررسی قرار گرفته‌است یا نه. این بخش، تنها جایی است که در آن خبرهایی که قرار است در آینده در جعبهٔ خبرها قرار گیرند، مورد بحث قرار می‌گیرند. توصیه می‌شود مدیران، بهترین داوریِ خود را در این بخش بکار گیرند.

ویراستاران در بخشِ برگزیدنِ خبر، حمایت یا مخالفتِ خود را با یک خبر اعلام می‌کنند و پس از چند ساعت، اگر به اندازهٔ کافی استدلالِ منطقی به سودِ قرار گرفتنِ خبر وجود داشت، نسبت به قرارگیری در بخشِ خبرها برایِ رفتنِ خبر به صفحهٔ اصلی اقدام می‌شود. انتشارِ نهاییِ خبر از سویِ مدیران انجام می‌شود.

نامشخص بودنِ اجماع در رأی‌هاویرایش

اگر در مواردی، اجماعِ نظر به شکلِ کاملی مشخص نیست؛ بهتر است نامزد بودنِ خبر برای زمانِ بیشتری تمدید شود. به ویژه اگر خبری کمتر از ۲۴ ساعت از نامزد بودنش برای چاپ گذشته‌است. هنگامی که نظرات در موردِ یک خبر به اجماع برای ارسال رسیده‌است، لطفاً آن بحث را بایگانی نکنید. در عوض، با حاشیه‌نویسیِ [ارسال شده] در عنوانِ آن خبر و گذاشتنِ امضاء خودتان در پایینِ بحث، آن بحث را ببندید.

بدست نیامدنِ اجماع در رأی‌هاویرایش

اگر برای یک خبر، اجماع بدست نیامد و زمانِ کافی برای نظرخواهی هم داشته‌است (تا ۲۴ ساعت)، نامزدیِ آن خبر برای چاپ می‌تواند بسته شود. خبرهایی که نسبت به درستیِ منابعِ آنان انتقاد وجود دارد (نمونه: خبر، نیاز به منابعِ بیشتری دارد) بهتر است نظرخواهی، مدتِ بیشتری باز باقی بماند.

بیرون کشیدنِ یک خبر از اُلگوویرایش

خبرهای ارسال شده را نباید بسته‌شده و بدونِ نیاز به ویرایشِ بیشتر (یا درصورتِ نیاز: حذف) قلمداد کرد. گاهی ممکن است پس از درخواستِ رأی‌دهندگان، خبری از بخشِ خبرها بیرون کشیده شود. همچنین، مواردِ ارسال شده با بحث‌های طولانی و فرسایشی بعد از ارسال، ممکن است با صلاحدیدِ مدیر بسته شوند.

به روز رسانیِ الگوویرایش

خبرِ تازه باید ویکی‌پیوندی پررنگ و آبی به یک مقالهٔ به‌روزشده داشته باشد. برای به‌روزرسانی، معیارهایی وجود دارد:

اگر مقاله نو باشد باید بتواند مهم‌ترین حقایق رویداد را —ترجیحاً با جمله‌ای کوتاه— به خواننده منتقل کند. با یک محاسبهٔ سرانگشتی می‌توان گفت که برای یک مقالهٔ نو سه بندِ (پاراگرافِ) کامل، منبع‌دار و خوش‌ظاهر کفایت می‌کند. اما اگر مقالهٔ پیشتر موجود به‌روزرسانی شده‌است، بررسی کنید که مطلب منبع داشته و مفهوم باشد. معمولاً افزودن ۵ جمله مطلبِ منبع‌دار کافی و حتی بیشتر از حد مورد انتظار است. در مقاله‌های طولانی به قسمت مربوطه لینک دهید.

بخشِ رویدادهای کنونی و مرگ‌های اخیرویرایش

نام‌هایی که در دو بخشِ درگاه:رویدادهای کنونی یا مرگ‌های اخیر می‌آیند: نباید پیوندهایی پُررنگ شده داشته باشند.

توصیفاتِ خبرویرایش

هر خبر باید بگونه‌ای مختصر و کامل و ترجیحاً با یک یا دو جمله بازگو شود. هدفِ نهاییِ هر خبر باید بازگوییِ حقاقیقِ مربوط به آن در کمترین فضا و به بهترین روشِ ممکن باشد. در موردِ بازگوییِ شمارِ تلفاتِ درگیر با خبر، تلاش کنید با یک برآوردِ دقیق و به روز، شمارهٔ آنرا مشخص سازید. خبرها باید در زمان حال بازگو شوند.

چیدمانویرایش

خبرها در یک فهرست با چیدمانِ زمانی و بر پایهٔ تاریخِ رخداد مرتب می‌شوند؛ نه بر پایهٔ تاریخی که واردِ الگو می‌شوند. همچنین، تاریخ را در بخشِ کامنتیِ خبر هم بیفزایید. مانند:

* <!--24 August-->[[NASA]] successfully launches '''[[Shiny Space Shuttle Mk IV]]'''.

که به این گونه نمایش خواهد یافت:

تغییراتِ با حجمِ بالا و زیاد در یک خبر باید بعنوانِ یک خبرِ تازه، نامزد شود. مطالبِ وارد شده در بخشِ خبرها که مدتیست خبرِ مربوط به آن به‌روز نشده باید برداشته شوند و فقط خبرهای داغ در بخشِ اصلی باقی بمانند.

مرگ‌های اخیرویرایش

در بخشِ مرگ‌های اخیر، روش‌های ارسال و ویرایش کمی متفاوت است. مواردی که در این بخش می‌آیند باید به ترتیبِ روایت -از قدیمی‌ترین مورد- در قالب چیده شوند. یک گزینه، هنگامی که موردِ جدیدتری یافته می‌شود، باید از الگو حذف شود. علاوه بر این، محدویتی ۶ گزینه‌ای برای مواردِ موجود در این بخش وجود دارد. موارد قدیمی‌تر از هفت روز را می‌توان پاک کرد. مرگ‌های اخیر نباید پیوندهایی پُررنگ شده داشته باشند.

چیدمانِ مرگ‌های اخیرویرایش

گزینه‌ها باید به ترتیبِ تاریخِ واپسین گزینه، از راست به چپ باشند. قدیمی‌ترین مرگ در سمتِ چپ باشد.

دو گزینه در یک روزویرایش

اگر دو مرگ در یک روز رخ می‌دهد، تازه‌ترین مرگ در سمتِ راست جای می‌گیرد.

دیگر مواردویرایش

پس از به روز رسانیِ الگو، چند گزینهٔ دیگر نیز هست که باید گوشهٔ چشمی هم به آنها داشته باشید.

زمان‌سنجویرایش

لطفاً ساعت را (با کلیک بر روی تنظیم مجدد(Reset) و با استفاده از دستورالعمل و توضیحاتِ مربوط به آن در بخشِ ویرایش) بازنشانی و به روزرسانی کنید.

موازنهویرایش

باید میانِ بخش‌های مختلفِ اُلگو و اُلگوهای دیگر در صفحهٔ اصلی به لحاظِ مقدارِ مطالب، موازنه و برابری برقرار باشد. با بیرون بردنِ خبرهای قدیمی تر می‌توان تعادل را برقرار کرد.

If you follow many threads at Talk:Main Page or WP:ERRORS, you will have heard all about balance! This means the combined lengths of ITN and OTD should be about the same length as TFA and DYK combined. This can be adjusted by removing the oldest item from the bottom of the template. Just remove it. Go on. Don't be scared! If ITN and OTD are shorter than TFA and DYK and remains so after adding a new item, you may wish to restore an older item which can be found from the history.

گزینه‌های دیگری همچون وضوحِ صفحه نمایشِ بازدیدکنندگان هم هست که باید در موضوعِ تعادلِ کلیِ متن لحاظ شود. چنانچه در موردِ بیرون بردنِ خبری از الگو مناقشه وجود دارد، بهتر است در موردِ زمانِ بیرون بردنِ آن از الگو -در بخشِ نامزدها- نظرخواهی صورت بگیرد.

بیرون بردنِ خبرهای مناقشه‌ای از اُلگوویرایش

برای بیرون بردنِ چنین خبری از الگو، بهتر است از نظرخواهی استفاده شود.

نمونه؛ برای خارج کردنِ خبرِ شمارهٔ هشتم، بهتر است در بخشِ نامزدها، نظرخواهیی با عنوانِ زیر ایجاد شود:

بیرون بردنِ خبرِ هشتم از الگو

پس از آن بهتر است توجیهی نیز برای خارج کردنِ خبر از الگو آورده شود. چنانچه بر سرِ این موضوع اجماع صورت بگیرد، خبر از الگو برداشته خواهد شد.

جستارهای وابستهویرایش

  1. Special:Diff/28082161/28132748#چگونگی قرارگیری خبرها در الگو:از میان خبرها/پیش‌نویس