ویکی‌پدیا:فهرست میان‌برها

(تغییرمسیر از ویکی‌پدیا:میان‌برها)

فرآیندهای ویکی‌پدیا ویرایش

میان‌بُر تغییر مسیر به
وپ:قخ ویکی‌پدیا:قهوه‌خانه
وپ:قهوه ویکی‌پدیا:قهوه‌خانه
وپ:گپ ویکی‌پدیا:گپ
وپ:ورودی ویکی‌پدیا:درگاه کاربران
وپ:کاربران ویکی‌پدیا:درگاه کاربران
در:وک درگاه:وقایع کنونی
در:وقایع درگاه:وقایع کنونی
وپ:فق ویکی‌پدیا:فهرست قالب‌ها
وپ:فقپ ویکی‌پدیا:فهرست قالب‌های پیامی
وپ:فاپ ویکی‌پدیا:فهرست الگوهای پیامی
وپ:فقو ویکی‌پدیا:فهرست قالب‌های ویرایشی
وپ:دوحرفی ویکی‌پدیا:فهرست سریع

سیاست‌های ویکی‌پدیا ویرایش

میان‌بُر تغییر مسیر به
وپ:۵ و وپ:پنج ویکی‌پدیا:پنج بنیاد
وپ:خ، وپ:خک و وپ:خرابکار ویکی‌پدیا:خرابکاری
وپ:اثبات ویکی‌پدیا:اثبات‌پذیری
وپ:دبط ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف
وپ:تحقیق ویکی‌پدیا: تحقیق دست‌اول ممنوع
وپ:نیست ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست
وپ:حمله ویکی‌پدیا:حمله‌های شخصی ممنوع
وپ:فحن ویکی‌پدیا:فرض حسن نیت
وپ:خود ویکی‌پدیا:صفحه‌های خودستایی
وپ:ق۳ب ویکی‌پدیا:قانون سه برگردان
وپ:نام ویکی‌پدیا:نام کاربری
وپ:زاپاس ویکی‌پدیا:حساب زاپاس
وپ:حفظ ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحات
وپ:زندگان ویکی‌پدیا:زندگی‌نامهٔ زندگان
وپ:سریع ویکی‌پدیا:معیارهای حذف سریع
وپ:چپ ویکی‌پدیا:از همه قوانین چشم‌پوشی کنید
وپ:رحت ویکی‌پدیا:راهنمای حق تکثیر
وپ:حت ویکی‌پدیا:حق تکثیر
وپ:MIS ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه_مدیریت_سیستم_های_اطلاعاتی_(MIS)
وپ:گدپ ویکی‌پدیا:گروه داوطلب پاسخ‌گویی

رهنمودهای ویکی‌پدیا ویرایش

میان‌بُر تغییر مسیر به
وپ:آداب ویکی‌پدیا:فرهنگ شهروندی
وپ:منافع ویکی‌پدیا:تعارض منافع
وپ:چماق ویکی‌پدیا:لطفاً با چماق به استقبال تازه‌واردها نروید
وپ:۸ک ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا در هشت کلمه
وپ:هشت ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا در هشت کلمه
وپ:کاربر ویکی‌پدیا:صفحه‌های کاربری
وپ:زندگان ویکی‌پدیا:زندگی‌نامهٔ زندگان
وپ:جب ویکی‌پدیا:جسور باشید
وپ:جسور ویکی‌پدیا:جسور باشید
وپ:سر ویکی‌پدیا:سرشناسی
وپ:افراد ویکی‌پدیا:سرشناسی (افراد)
وپ:وا ویکی‌پدیا:ویرایش اخلالگرانه

شیوه‌نامه‌های ویکی‌پدیا ویرایش

میان‌بُر تغییر مسیر به
وپ:شیوه ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه
وپ:طفره ویکی‌پدیا:از الفاظ طفره‌آمیز بپرهیزید
وپ:شیوه‌م، وپ:منابع ویکی‌پدیا:شیوه ارجاع به منابع

راهنماهای ویکی‌پدیا ویرایش

میان‌بُر تغییر مسیر به
وپ:ر ویکی‌پدیا:راهنما
وپ:چگونه ویکی‌پدیا:چگونه صفحات را ویرایش کنیم
وپ:نوصفحه راهنما:ساخت صفحهٔ جدید
وپ:فارسی ویکی‌پدیا:فارسی‌نویسی
وپ:فن ویکی‌پدیا:فارسی‌نویسی
وپ:مدیا ویکی‌پدیا:راهنمای مدیا

مختلف ویرایش

میان‌بُر تغییر مسیر به
وپ:تمیز ویکی‌پدیا:تمیزکاری
وپ:ویکی‌ ویکی‌پدیا:ویکی‌سازی
وپ:مقاله بهتر ویکی‌پدیا:راهنمایی برای نوشتن مقاله‌های بهتر
وپ:زندگی ویکی‌پدیا:شیوه‌نامهٔ نوشتن زندگی‌نامه
وپ:سره ویکی‌پدیا:سره‌نویسی
وپ:وج ویکی‌پدیا:ویرایش جزئی
وپ:تحفظ ویکی‌پدیا:درخواست تغییر وضعیت محافظت
وپ:نبح ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف
وپ:گودال ویکی‌پدیا:صفحه تمرین
الگو:گم الگو:صفحه تمرین الگوها
وپ:مد ویکی‌پدیا:مقالات درخواستی
وپ:مب ویکی‌پدیا:میان‌بر
وپ:نقحق ویکی‌پدیا:مشکلات حق تکثیر
وپ:منصفانه ویکی‌پدیا:استفاده منصفانه
وپ:مدیر ویکی‌پدیا:مدیران
وپ:ربات ویکی‌پدیا:اتحادیهٔ کارگری ربات‌ها
وپ:پایش ویکی‌پدیا:نگهبانی
وپ:خطا ویکی‌پدیا:گزارش اشکالات
وپ:مبم ویکی‌پدیا:مشارکت برگزیده ماه
وپ:رای ویکی‌پدیا:رأی‌گیری شیطان است
وپ:فوری ویکی‌پدیا:پیام فوری به ویکی‌نویسان
وپ:تام ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران
وپ:تام ماه، وپ:تم ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران/ماه(تابلوی اعلانات مدیران در این ماه.)
وپ:تار ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات ربات‌ها
وپ:مک، وپ:کمک ویکی‌پدیا:میز کمک
الگو:بپح الگو:بایگانی پیشنهاد حذف
وپ:مد، وپ:درخواستی ویکی‌پدیا:مقاله‌های درخواستی