به فهرست راهنمای ویکی‌پدیا خوش‌آمدید

این صفحه پردرخواست‌ترین راهنماها درمورد ویکی‌پدیا را در اختیار شما می‌گذارد.

شما همچنین می‌توانید با استفاده از فرم زیر همۀ صفحه‌های راهنمای ویکی‌پدیا را جستجو کنید، یا پیوندهای زیر را مرور کنید.

صفحهٔ تمرینخودآموزفیلم‌های آموزشیآموزش سریعپرسش‌های رایجواژه‌نامهدرخواست راهنماییقهوه‌خانهپرسش‌هاتماس با ما


برای ایجاد صفحهٔ جدید ابتدا ویدیو آموزشی روبه‌رو را مشاهده کنید، سپس نام صفحهٔ موردنظر خودتان را در جعبهٔ پائین وارد نمائید. البته برای ایجاد یک مقالۀ جدید توصیه می‌شود از ابزار ایجادگر مقاله استفاده کنید.


ویدیو آموزشی
نکته روز ...
آغاز فصل پائیز را به شما تبریک می‌گوئیم
ویرایش‌هایتان را بشمارید

به جای شمارش ۵۰۰تا ۵۰۰تای ویرایش‌هایتان در فهرست مشارکت‌ها، می‌توانید از ابزار کیت استفاده کنید که تعداد ویرایش‌هایتان را در هر بخش ویکی‌پدیا شمارش می‌کند و تعدادشان در هر قسمت و مجموع کل آن‌ها را نشان می‌دهد.نکته روز قبل

نکته روز بعد


لطفا در ترجمه و نوشتن ویکی‌پدیا:نکته روز به ما کمک کنید