ویکی‌پدیا:یادکرد درخط


منظور از یادکرد درخط در ویکی‌پدیا استناد متن یک صفحه است و با هر روشی که قرار داده شده باشد خواننده را قادر سازد بین آن محتوا با منبع (های) معتبری که آن را پشتیبانی می‌کنند، ارتباط برقرار کند. رایجترین شیوه‌ها پانویس‌های شماره دار و یادکردهای پرانتزی درون متن هستند، اما دیگر اشکال نیز گاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

یادکردهای درخط اغلب در انتهای جمله یا پاراگراف قرار داده می‌شوند. یادکردهای درخط به مراجع الکترونیکی یا چاپی نظیر کتابها، مجلات، دانشنامه‌ها، لغتنامه‌ها و صفحات اینترنتی اشاره دارند. منابع مورد استفاده فارغ از نوع شان باید ویکی‌پدیا:منابع معتبر; یعنی، محتوای منتشر شدهٔ معتبر دارای یک فرایند انتشار قابل اطمینان که نویسندگانشان عموماْ قابل اعتماد یا در زمینهٔ مورد نظر صاحب صلاحیت باشند.

متضاد یادکرد درخط چیزی است که به آن «مرجع عمومی» گفته می‌شود. این مرجع یادکردی کتاب‌شناسانه است که اغلب در انتها یا نزدیک انتهای مقاله قرار داده می‌شود، به هیچ محتوای خاصی در مقاله متصل نیست، ولی ممکن است بعضی یا همهٔ آنها را پشتیبانی کند. به این دلیل به آن «مرجع عمومی» گفته می‌شود که به جای پشتیباتی از عبارات یا پاراگراف‌های مشخص «به طور عمومی» از مقاله پشتیبانی می‌کند.

استفاده از یادکرد در این موارد اجباری است

ویرایش

استفاده از یادکردهای درخط فقط در این چهار مورد الزامی است:

نوع عبارت سیاست مربوط
نقل قول مستقیم ویکی‌پدیا:تأییدپذیری
هر آنچه به چالش کشیده شود (مثلاً ادعایی که به دلیل نداشتن منبع حذف شود، برچسب {{مدرک}} یا برچسبی مشابه آن بخورد، در صفحهٔ بحث به چالش کشیده شود، و ...) ویکی‌پدیا:تأییدپذیری
هر آنچه که محتمل است به چالش کشیده شود. ویکی‌پدیا:تأییدپذیری
مطالب حساسیت‌برانگیز (چه مثبت، چه منفی، و چه خنثی) راجع به افراد زنده ویکی‌پدیا:زندگی‌نامه زندگان

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش