پاکور یکم[۱] (کشته شده در ۳۸ قبل از میلاد) یک شاهزاده ایرانی و پسر ارد دوم شاهنشاه اشکانی و لاؤدیکه شاهدخت کوماژنی بود. وی بر پدرش شورید و خود را شاهنشاه نامید اما مدتی بعد، احتمالا یک سال، حاکمیت پدرش را پذیرفت.

سکه پاکور یکم. در پشته سکه یک کماندار نشسته را نشان می‌دهد. نوشته‌ها با زبان یونانی هستند و می گوییند:ΒΑΣΙΛ[ΕΩΣ] ΒΑΣΙΛΕ[ΩΝ] [ΑΡΣΑΚΟΥ] [Ε]ΥΕΡΓΕΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ (شاهنشاه اشکانی٫آوردنده فراوانی٫عادل٫برجسته٫دوست یونانیان)

به دنبال شکست ژنرال رومی کراسوس در نبرد حران در سال ۵۳ قبل از میلاد پاکور در سال ۵۱ به سوریه هجوم برد و آنجا را برای مدتی تسخیر کرد تا این که کاسیوس سوریه را پس گرفت.

پاکور دوباره در سال ۴۰ ق.م. به سوریه هجوم برد در حالی که با شورشی رومی کینتوس لابینوس متحد شده بود. نیروهای رومی نیز به لابینوس پیوستند و ارتش فرماندار رومی ساکسا را شکست دادند. ساکسا اکثر نیروهای خود را از دست داد و به انطاکیه فرار کرد. با شکست نیروهای شاهنشهاهی پاکور و لابینوس تمام فلسطین و آسیای صغیر به جز تعدادی شهر مانند صور که مقاومت کرده بودند را تسخیر کردند. در یهودیه پاکور شاه هیرکانوس دوم را عزل کرد و پسر خواهر آنتیگونوس را شاه یهودیه خواند.

در سال ۳۹ ق.م. کینتوس لابینوس در حمله متقابل امپراتوری روم با فرماندهی پوبلیوس وندیتیوس در کوه‌های توروس کشته شد و آسیای صغیر به دست رومیان افتاد. در سال ۳۸ ق. م پاکور به سوریه بازگشت ولی در حمله به یک اردوگاه رومی کشته شد.

سلف:
ارد دوم
شاهنشاه ایران

۵۱ پیش از میلاد

جانشین:
ارد دوم

منابعویرایش

  1. Yarshater, Ehsan (1983). The Cambridge History of Iran. Cambridge University Press. p. 475. ISBN 9780521200929.
  • Plutarch, Life of Crassus
  • Dio Cassius, xlviii–xlix.