پرستاری ارتوپدی (مجله)

گاهنامهٔ علمی

مجله پرستاری ارتوپدی (به انگلیسی: Journal of Orthopaedic Nursing) مجلهٔ نقد همترازی پرستاری و مراقبت‌های بهداشتی است که به وسیلهٔ انتشارات الزویر (Elsevier) و در زمینهٔ آموزش‌های تئوری و کاربردی حرفهٔ پرستاری ارتوپدی و پزشکی است.

مجله پرستاری ارتوپدی
Journal of Orthopaedic Nursing
 
رشتهپرستاری
زبانانگلیسی
مشخصات ناشر
ناشرالزویر
تاریخچهٔ انتشار۱۹۹۷-تاکنون
بسامدفصلی
طبقه‌بندی
شاپا۱۳۶۱-۳۱۱۱
شمارهٔ اُسی‌ال‌سی۴۲۷۲۷۲۸۰
پیوندها

مجله پرستاری ارتوپدی به صورت فصلی منتشر می‌شود و مجله رسمی کالج سلطنتی پرستاری (Royal College of Nursing)، انجمن پرستاری ارتوپدی و تروما (Society of Orthopaedic and Trauma Nursing) و کانون پرستاران ارتوپدی کانادا (Canadian Orthopaedic Nurses Association) است.

این مجله بوسیلهٔ پایگاه‌های دادهٔ سی‌آی‌ان‌ای‌اچ‌ال (CINAHL) و وینیتی (VINITI Database RAS) اندکس می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش