درگاه پرستاری در راستای پربارسازی دانش پرستاری در ویکی پدیا آغاز به کار نموده و در آینده نزدیک در نظر دارد تا مقالات مرجع پرستاری را از زبان های مختلف و از منابع غنی ترجمه و در ویکی فارسی درج نماید.
مقالات این درگاه توسط متخصصین این رشته و کاربران آشنا به دانش پرستاری ویرایش می شود
این درگاه بر پایه فعالیت های ویکی‌پروژه پرستاری به روز می گردد

درگاه‌های مرتبط
پرستاری پزشکی روان‌شناسی دندان‌پزشکی داروسازی زیست