پروتئوس

سرده‌ای از انتروباکتریاسه

پروتئوسها باسیلهای گرم منفی ازگروه پروتئوباکتریا، پلی مورف درای فلاژل، متحرک و هوازی وبی هوازی اختیاری هستند. Proteus نام یکی از خدایان یونانی است.

خواصویرایش

پروتئوس‌ها گلوکز را تخمیر می‌کنند ولی نمی‌توانند لاکتوز را تخمیر کنند. از خصوصیات مهم پروتئوس‌ها ایجاد سوارمینگ در سطح محیط جامد و تجزیه اوره و همچنین ایجاد H2S (سولفید هیدروژن) می‌باشد. پروتئوس بر روی محیط مک کانکی و EMB کلونی‌های لاکتوز منفی (بی رنگ) را تولید می‌کند.

در صورتی‌که که دوسویه متفاوت پروتئوس بر روی یک محیط کشت جامد کشت داده شود حلقه‌های رشد سوارمینگ آن‌ها بایکدیگر تداخل نمی‌نمایید وحدفاصل آن‌ها ناحیه‌ای خالی بین دو گستره پروتئوس مشخص است.درحالی که اگر دوپروتئوس مورد نظر از یک سویه باشند این حلقه‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند.

گونه‌های این جنسویرایش

بیماریزاییویرایش

پروتئوس در انسان گاه موجب عفونت ادراری و عفونت زخم می‌شود (90% پروتئوس میرابیلیس). همچنین آنزیم اوره آز این باکتری در تشکیل سنگ‌های کلیوی از جنس استرووایت مؤثر است. پروتئوس‌ها به آمپی سیلین و سفالوسپورینها حساسند.

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی، ویرایش ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸