پروتئین پی‌جی‌پی

پروتئین پی‌جی‌پی از پروتئین‌های موجود در غشاء سلولی است.

ATP binding cassette subfamily B member 1
MDR3 3g5u.png
معین‌کننده‌ها
نام‌های دیگرP-glycoprotein 1multidrug resistance protein 1ATP-binding cassettesub-family B (MDR/TAP)member 1ABCB1P glycoproteinphospholipid transporter ABCB1ATP-binding cassette sub-family B member 1ATP-dependent translocase ABCB1MDR1colchicin sensitivitydoxorubicin resistance
شناسه‌های بیرونیGeneCards: [۱]
الگوی گسترش RNA
PBB GE ABCB1 209993 at fs.png

PBB GE ABCB1 209994 s at fs.png
More reference expression data
هم‌ساخت‌شناسی
گونه‌هاانسانموش
Entrez
آنسامبل
یونی‌پروت
RefSeq (mRNA)

n/a

n/a

RefSeq (پروتئین)

n/a

n/a

موقعیت (UCSC)n/an/a
جستجوی PubMedn/an/a
ویکی‌داده
مشاهده/ویرایش Human

تعداد پروتئین پی‌جی‌پی در غشاء سلولیویرایش

تعداد این پروتئین در غشاء سلول‌های نرمال بین ۷۰۰-۱۲۰۰ می‌باشد اما تعدادش در سلول‌های سرطانی که مواد شیمیایی طی شیمی درمانی وارد آنها شده به ۱,۰۰۰,۰۰۰ می‌رسد.

ساختمان پروتئین پی‌جی‌پیویرایش

این پروتئین به صورت کانال باز است و باعث بیرون رفتن داروها از سلول‌های سرطانی می‌شود.

روش جلوگیری از افزایش پروتئین پی‌جی‌پی در غشاء سلولیویرایش

از اولیگونوکلئوتیدها برای کنترل تعداد این پروتئین در سلول‌ها استفاده می‌شود. اولیگونوکلئوتید مورد نظر پس از ورود به سلول و رسیدن به هسته سلول با چسبیدن به آٰران‌ای پیک یا mRNA و فعال شدن آنزیم RNase H باعث شکسته شدن بخش مورد نظر از آران‌ای پیک و جلوگیری از ساخته شدن بیشتر پروتئین P-gp در غشاء سلولی می‌شود.

منابعویرایش

  • Biochemical pharmacology-۷۵۱۸-۲۰۰۲- pages ۱-۸

جستارهای وابستهویرایش