پلیدروس (پسر کادموس)

پُلیدُروس ( در زبان یونانی باستان به معنی صاحب نعمت‌های بسیار)، در اساطیر یونانی، بزرگترین پسر کادموس و هارمونیا و پادشاه تبای است. او چهار خواهر به نام‌های سمله ، اینو، آگاوه و آتونوئه داشت.

پُلیدُروس ، بزرگترین پسر کادموس و هارمونیا از اساطیر یونان

پس از مرگ کادموس، پنتئوس، پسر اِخیون و آگاوه (دختر کادموس)، برای مدّت کوتاهی بر تبای حکمرانی کرد. دوران فرمانروایی پنتئوس تا زمانیکه دیونیسوس آگاوه را به قتل او تحریک کرد، ادامه یافت. پلیدروس، پس از آن به عنوان جانشین پنتئوس، پادشاه تبای شد و با نیکتیس، دختر نیکتئوس، ازدواج کرد. هنگامیکه پسرشان، لابداکوس، در سنین کودکی به سر می‌برد، پلیدروس به دلایل نامعلومی درگذشت و نیکتئوس، به عنوان نایب السلطنه، حکومت را در دست گرفت.

در کتاب تاریخ پوسانیاس، دوران حکومت پلیدروس پس از مرگ پدرش آغاز می‌شود. با این وجود، این کتاب، تنها منبعی است که این برهه از تاریخ را به این صورت روایت کرده‌است.

شجره‌نامه آخایوس در اسطوره‌شناسی یونان ویرایش

منابع ویرایش