پل صراط بر اساس دین اسلام پلی است که در روز قیامت هر فردی برای ورود به بهشت باید از آن بگذرد. گفته شده که این پل نازک‌تر از مو و برنده‌تر از شمشیر است که باعث می‌شود گناهکاران در زیر آن افتاده و مورد عذاب الهی قرار گیرند.

نقدویرایش

احمد کسروی، از منتقدان شیعه، درین باره می‌نویسد:

بعقیده شما پل صراطی هست از مو باریکتر و از تیغ برنده تر و طولش هزار ساله راه است … ببینید این را می‌شود باور کرد؟!. این پل برای چیست؟ !. مگر خدا با مردم آنقدر دشمن است که چنان پلی برایشان بسازد؟ !. این تله است پل نیست.

[یک کسی که] پنجاه سال در این دنیا عمر می‌کند برای دادن حساب آن، چه صدمه‌ها خواهد کشید!. از روی پلی خواهد گذشت که هزار ساله راه است. عجب نسبتهایی بخدا می‌دهید.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. کسروی، احمد (۱۳۲۴). گفتگو - استا رجبعلی دین یادمی‌گیرد. چاپخانه پیمان. صص. ۱۱.
  • پل صراط، هادی خوبرو