پل صراط بر اساس دین اسلام پلی است که در روز قیامت هر فردی برای ورود به بهشت باید از آن بگذرد. گفته شده که این پل نازک‌تر از مو و برنده‌تر از شمشیر است که باعث می‌شود گناهکاران در زیر آن افتاده و مورد عذاب الهی قرار گیرند. از نظر استاد علم شیعه مجید زکی زاده پل صراط کنایه از راه رسیدن به خدا است و باریکی آن نشان از سختی راه است.

پل صراط مترادف پل چین وَت یا پل داوری در آئین زرتشتی است.

این پل ۷ مرحله دارد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • پل صراط، هادی خوبرو