باز کردن منو اصلی

پل صراط بر اساس دین اسلام پلی است که در روز قیامت هر فردی برای ورود به بهشت باید از آن بگذرد. گفته شده که این پل نازک‌تر از مو و برنده‌تر از شمشیر است که باعث می‌شود گناهکاران در زیر آن افتاده و مورد عذاب الهی قرار گیرند.

نقدویرایش

احمد کسروی، از منتقدان شیعه، درین باره می‌نویسد:

بعقیده شما پل صراطی هست از مو باریکتر و از تیغ برنده تر و طولش هزار ساله راه است … ببینید این را می‌شود باور کرد؟!. این پل برای چیست؟ !. مگر خدا با مردم آنقدر دشمن است که چنان پلی برایشان بسازد؟ !. این تله است پل نیست.

[یک کسی که] پنجاه سال در این دنیا عمر می‌کند برای دادن حساب آن، چه صدمه‌ها خواهد کشید!. از روی پلی خواهد گذشت که هزار ساله راه است. عجب نسبتهایی بخدا می‌دهید.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. کسروی، احمد (۱۳۲۴). گفتگو - استا رجبعلی دین یادمی‌گیرد. چاپخانه پیمان. صص. ۱۱.
  • پل صراط، هادی خوبرو