پوست‌گستر

راسته‌ای از جفت‌داران
(تغییرمسیر از پوست‌پر)

پوست‌گُستر نوعی جانور پستاندار جفت‌دار است که در جنوب خاوری آسیا زندگی می‌کند. پوست‌گستران ظاهری شبیه به سنجاب‌های پرنده دارند. دارای دم پوشیده از خز هستند و اغلب درخت‌زی و شبگردند و از برگ و میوه درختان تغذیه می‌کنند.

پوست‌گستر
محدودهٔ زمانی: پالئوسن پسین - زمان حال
پوست‌گستر سوندا
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
فرورده: جفت‌داران
بالاراسته: زبرنخستیان[۱]
راسته: پوست‌گسترسانان
ایلیگر، ۱۸۱۱
تیره: سگ‌سران
سیمپسون، ۱۹۴۵
سرده‌ها

پوست‌گسترها پروازهای کوتاه انجام می‌دهند، اندازه دست و پایشان یکسان است و دم آن‌ها به عنوان چتر نجات عمل می‌کند. اندازه بدن آن‌ها کمتر از نیم متر می‌باشد. در فواصل میان گردن، پاها، انگشتان و دم خود پردهای پوستی دارند که به آن‌ها در پریدن و پرواز کمک می‌کند و شکلی به صورت یک چتر نجات پهن به آن‌ها می‌دهد. پوست‌گستران ماهرترین پستانداران هواسُر هستند و می‌توانند با استفاده از پرده‌هایی که از پوست اضافه میان پاها و دیگر اندام‌های خود دارند از مکان‌های بالاتر به مکان‌های پایین‌تر سُر خورده و پرواز کنند.

دو گونه از پوست‌گسترها وجود دارد که این دو گونه با هم تشکیل خانواده سگ‌سران (Cynocephalidae) و راسته پوست‌گسترسانان (Dermoptera) را می‌دهند. به پوست‌گستر، سمور پرنده، لمور پرنده، کولوگو و کوبگو هم گفته می‌شود که البته این جانور از نوع لمور نیست.

فرانخستی‌ها
نیاجوندگان

جوندگان

خرگوش‌سانان

هونیاکان

حشره‌خواران درختی

نخستی‌ریختان

پوست‌گسترسانان

آداپیس‌نماشکلان

نخستی‌سانان

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Colugo," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Colugo&oldid=390880551 (accessed December 24, 2010).

  1. Euarchontoglires
  2. Cynocephalus