در جانورشناسی به مجموعه‌ای از پرها در بدن پرندگان که مانند پوششی بر روی پرهای دیگر قرار گرفته‌اند پوشپَر می‌گویند. پوشپرها باعث روانی جریان هوا بر روی بال‌ها و دم‌ها می‌شوند.[۱]

Upperwing of Orange-headed Thrush, Zoothera citrina cyanotus

پوشپرهای پرندگان می‌تواند یک‌رنگ، رنگارنگ، راه‌راه یا دارای رنگی نواری باشد.[۲]

Underwing of Orange-headed Thrush
کالبدشناسی بیرونی یک پرنده: ۱-منقار ۲-تارُک ۳-عنبیه ۴-مردمک ۵-روتنه ۶-پوشپرهای کوچک ۷-سرشانه ۸-پوشپرهای وسطی ۹-شاه‌پر ۱۰-پشت ۱۱-پرهای کناری ۱۲-دمگاه ۱۳-ران ۱۴-ساق‌مچ ۱۵-ساق ۱۶-پا ۱۷-درشت‌نی ۱۸-سطح شکمی ۱۹-پهلو ۲۰-سینه ۲۱-طوق ۲۲-آویزک

منابعویرایش

  1. Mullarney, Killian; Svensson, Lars; Zetterstrom, Dan; Grant, Peter (1999). Collins Bird Guide. London: HarperCollins. ISBN 0-00-219728-6.
  2. پرندگان ایران، بازدید: ۱۲ اوت ۲۰۰۸.