باز کردن منو اصلی

پیشتکینیان (ابن پیشتگین، ابن پشتگین) سلسله ای در ایران بودند که از سال ۱۱۵۵ تا ۱۲۳۱ بر اهر و منطقه مجاور آن به عنوان اتباع به شدادیان، آران حکومت می‌کردند. این خانواده از یک نجیب‌زاده گرجستان که توسط سلطان سلجوقیان آلپ ارسلان در طی عملیاتی در سال ۱۰۶۸ علیه گرجستان دستگیر و به عنوان یک زندانی به ایران آورده شده بود. این سلسله از ۱۱۲۵ تا ۱۱۳۱ تحت حملات خوارزمشاهیان سقوط کرد. دو تن از آخرین اعضای خانواده خانواده سکه‌های خود را ضرب کردند و نامشان را در کنار خلیفه و اتابک الدیگوزید.[۱][۲] نام مشگین‌شهر، یک شهر در شرق اهر، به نظر می‌رسد ازنام این سلسله گرفته شده باشد.[۳]

منابعویرایش

  1. Karang, A. A. "Ahar", Encyclopædia Iranica Online Edition. Retrieved on January 3, 2008.
  2. Minorsky, Vladimir (1951), "The Georgian Maliks of Ahar." BSOAS vol. 13/4, pp. 868-77.
  3. (فارسی) Nobakhti Khiavi, Soleyman (2001). Khiav: Gomshodeh-ye Tarikh. Tehran: Nashr-e Ghu