پروفاز

(تغییرمسیر از پیش‌چهر)
تصویر سه‌بعدی از یک یاخته در مرحلهٔ پروفاز از چند جهت مختلف. کروموزوم‌های مضاعف‌شده به رنگ قرمز نشان داده شده‌اند.

پیش‌چهر[۱] یا پروفاز در جانداران یوکاریوتی نخستین مرحلهٔ رشتمان یا کاستمان است.

پروفاز در رشتمانویرایش

 
پیش‌چهر در رشتمان.

در آغاز این مرحله کروموزومهای مضاعف‌شده که به صورت رشته‌های دراز و در هم تنیدهٔ کروماتینی در هستهٔ یاخته قرار داشتند، به تدریج کوتاه، ضخیم و قابل رؤیت می‌شوند. در این مرحله هر کروموزوم از دو کروماتید خواهری تشکیل شده است.

پوشش هسته نیز به تدریج از بین می‌رود (البته قارچها در این قاعده استثنا هستند و تمامی مراحل رشتمان را بدون محو شدن پوشش هسته و در درون آن طی می‌کنند).

سانتریولها هم به تدریج از یکدیگر دور شده و رشته‌های دوک تقسیم را تشکیل می‌دهند.

پیش‌چهر در کاستمانویرایش

در کاستمان دو پیش‌چهر وجود دارد: پیش‌چهر نخستین و پیش‌چهر دوم. در پیش‌چهر نخستین (که نخستین مرحلهٔ کاستمان نخستین است) کروموزوم‌های مضاعف‌شده همچون در پیش‌چهر کاستمان فشرده و قابل رؤیت می‌شوند و غشای هسته تجزیه می‌شود. آنگاه کروموزوم‌های همتا که هر کدام دو کروماتید خواهری دارند از طول در کنار یک‌دیگر قرار گرفته و یک تتراد به وجود می‌آورند. پس از پیش‌چهر نخستین، یاخته وارد مرحلهٔ پس‌چهر نخستین می‌شود.

پیش‌چهر دوم پس از واپسین‌چهر نخستین رخ می‌دهد و آغاز کاستمان دوم به شمار می‌آید. باید توجه داشت که در این فاصله کروموزوم‌ها همانندسازی نمی‌کنند. پیش‌چهر دوم رشته‌های دوک در اطراف هر هستهٔ تک‌دسته تشکیل می‌گردد.

 

پانویسویرایش

  1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر نخست تا چهارم، 1376 تا 85

جستارهای وابستهویرایش

منابع و پی‌نوشت‌هاویرایش

  • زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲، سال سوم آموزش متوسطه