باز کردن منو اصلی
قسمت زرد رنگ این چرخه یاخته‌ای مراحل رشتمان را نشان می‌دهد.

میتوز یا رشتمان*[۱] (به انگلیسی: Mitosis) از مراحل چرخه یاخته‌ای است. میتوز، در حقیقت تقسیم هستۀ یک یاخته به دو هستۀ مشابه و روشی برای تکثیر سلولی است.

یاخته‌ها بیشتر مدت زندگی خود را در مرحلهٔ اینترفاز (میان چهر)*[۲] می‌گذرانند و دراین مدت حیات معمولی خود، رشد و آماده شدن برای میتوز را انجام می‌دهد. در میتوز هر یاخته به دو یاختهٔ نوزاد با کروموزومهای مشابه تقسیم شده و دو هسته مشابه را می‌سازند و در ادامه سیتوپلاسم (میان‌یاخته) نیز تقسیم شده (سیتوکینز) و یاخته‌های نو وارد چرخهٔ مربوط به خود می‌شوند. تقسیم میتوز نوعی تقسیم غیرجنسی است.[۱]

میتوز زمانی آغاز می‌شود که سلول از دو نقطهٔ وارسی با موفقیت عبور کند و زمانی دو سلول (یاخته) جدید ایجاد می‌شود که از نقطهٔ وارسی سوم نیز با موفقیت عبور کرده باشد.

محتویات

ترتیب تقسیم میتوز (یا تقسیم دوتایی)ویرایش

میتوز یک فرایند متوالی و پیوسته‌است اما زیست شناسان برای سادگی آن را به مرحله‌بندی کردند که این مراحل عبارت است از:

میان این مراحل در یک سلول سالم تأخیری وجود ندارد.

پانویسویرایش

^ واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر نخست تا چهارم، ۱۳۷۶ تا ۸۵

[[#ref_{{{1}}}|^]] اینترفاز بخشی از فرایند میتوز نیست.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • زیست‌شناسی (۱)-پایهٔ دهم دورهٔ دوم متوسطه، چاپ دوم ۱۳۹۶
  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  1. Radiobiology for the Radiobiologist. Eric Hall. 2006. ISBN 0-7817-4151-3 pp.507