پی توکان یک ستاره است که در صورت فلکی توکان قرار دارد.

پی توکان
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی توکان (صورت فلکی)
بُعد ۰۰h ۲۰m ۳۹.۰s
میل −۶۹° ۳۷' ۳۰"
قدر ظاهری (V) +۵.۵۰
قدر مطلق (V)+۵.۵۰
فاصله۳۰۶ ± ۱۵ ly
(۹۴ ± ۴ pc)
رده طیفیB9V
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 83, HD 1685, CP-70 12, FK5 2018, HIP 1647, SAO 248167,
GC 420

منابع