پی کشتی‌دم

پی کشتی‌دم یک ستاره است که در صورت فلکی کشتی‌دم قرار دارد.

پی کشتی‌دم
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی کشتی‌دم
بعد ۰۷h ۱۷m ۰۸.۶s
میل -۳۷° ۰۵′ ۵۱″
قدر ظاهری (ع) ۲.۷۱
مشخصات
نوع طیف K3 Ib
شاخص رنگ U−B 1.24
شاخص رنگ B−V 1.62
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۱۶ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۱۰.۵۷ mas/yr
میل: ۷.۰۰ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۲.۹۸ mas
قدر مطلق (MV)−۴.۹۲
جزئیات
جرم۱۳-۱۴ M
شعاع۲۹۰ R
درخشندگی۱۹,۲۰۰ L
درجه حرارت۴,۰۰۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
HD 56855, SAO 197795, CoD C-36°3489, CPD P-36°1211, FK5: 278, HIP 35264.

منابعویرایش