پی کشتی‌دم


پی کشتی‌دم
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی کشتی‌دم
بعد ۰۷h ۱۷m ۰۸.۶s
میل -۳۷° ۰۵′ ۵۱″
قدر ظاهری (V)۲.۷۱
مشخصات
ردهK3 Ib
راهنمای رنگ U-B1.24
راهنمای رنگ B-V1.62
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۱۶ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۱۰.۵۷ mas/yr
Dec.: ۷.۰۰ mas/yr
اختلاف منظر (π)۲.۹۸ mas
قدر مطلق (MV)−۴.۹۲
جزئیات
جرم۱۳-۱۴ M
شعاع۲۹۰ R
درخشندگی۱۹,۲۰۰ L
دما۴,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
HD 56855, SAO 197795, CoD C-36°3489, CPD P-36°1211, FK5: 278, HIP 35264.

پی کشتی‌دم یک ستاره است که در صورت فلکی کشتی‌دم قرار دارد.

منابعویرایش