چمنزارها، گرم‌دشت‌ها و درختچه‌زارهای معتدله

چمنزارها، گرم‌دشت‌ها و درختچه‌زارهای معتدله زیست‌بوم‌هایی در زمین است که پوشش گیاهی غالب آن را گندمیان یا درختچه تشکیل می‌دهد. اقلیم این زیست‌بوم‌ها از نوع معتدل بوده و از اقلیم نیمه‌خشک تا نیمه‌مرطوب متغیر است.

  • دما: گرم تا فصل داغ (اغلب با فصل سرد تا یخبندان در زمستان)
  • خاک: حاصل‌خیز و غنی از مواد مغذی و معدنی
  • گیاهان: گندمیان، درختان یا درختچه‌ها در گرم‌دشت‌ها و درختچه‌زارها
  • جانوران: جانوران بزرگ، پستان‌داران چرنده، پرندگان و خزندگان
گستره زیست‌بوم چمنزارها، گرم‌دشت‌ها و درختچه‌زارهای معتدله

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش