چین‌خورده‌دندانان

راسته‌ای از پلمه‌پوستان
چین‌خورده‌دندانان
محدودهٔ زمانی: Early Devonian تا Late Devonian
Rhamphodopsis threiplandi.jpg
چین‌خورده‌دندانان، Ptyctodontida
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
رده: پلمه‌پوستان
راسته: Ptyctodontida
تیره: Ptyctodontidae

چین‌خورده‌دندانان (نام علمی: Ptyctodontida) نام یک راسته از رده پلمه‌پوستان است.

منابعویرایش