کاتاگیری کاتسوموتو

کاتاگیری کاتسوموتو (به ژاپنی: 片桐 且元 Katagiri Katsumoto) (۱۵۵۶ – ۲۴ جون، ۱۶۱۵) یک دایمیو در دوره آزوچی–مومویاما و اوایل دوره ادو بود.

کاتاگیری کاتسوموتو
در این نام ژاپنی، «کاتسوموتو» نام خانوادگی است.

منابع ویرایش