کارْتْلُسْ (به گرجی: ქართლოსი) نیای مردم گرجی در اساطیر گرجستان است.

تُجْرَمَه و فرزندانش

کارتلوس در «کارْتْلیسْ تْسْخُوْرِبا» (سرگذشت کارْتْلی)، نگارش قابل استنباط از روایت متداول شفاهی، توسط لِئُنْتی مْرُوِلی در سدهٔ ۱۱ میلادی معرفی شده‌است.

افسانه اظهار می‌دارد که او پسر «تارْگامُسْ» (تُجْرَمَه) و برادر هائُسْ (Haos)، بارْدُسْ (Bardos)، مُواکانُسْ (Movakanos)، لِکانُسْ (Lekanos)، هِرُسْ (Heros)، کاوْکاسُسْ (Kavkasos) و اِگرُسْ (Egros) بوده‌است که دیگر مردم قفقازی از آن‌ها سرچشمه گرفته‌اند. کارتلوس مردم خود را متحد کرد تا رهبر آن‌ها باشد و شهر کارتلی رابنیان نهاد.

پسران کارتلوس عبارت اند از:

 • مْتْسْخِتُسْ (Mtskhetos)
  • اوپْلُسْ (Uplos)
  • اُدْزْرْخُسْ (Odzrkhos)
  • جاواخُسْ (Javakhos)
 • کاخُسْ (Kakhos)
 • کوخُسْ (Kukhos)
 • گاچیئُسْ (Gachios)
 • گاردابُسْ (Gardabos)

نیاکان کارتلوسویرایش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوح
 
 
 
 
 
 
 
یافِث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
غامِر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تُجْرَمَه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارْتْلُسْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منابعویرایش