کاپا² مرغ بهشتی

کاپا² مرغ بهشتی یک ستاره است که در صورت فلکی مرغ بهشتی قرار دارد.

کاپا² مرغ بهشتی
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مرغ بهشتی (صورت فلکی)
بعد ۱۵h ۴۰m ۲۱.۳۳۲۸s
میل -۷۳° ۲۶′ ۴۸.۰۶۶″
قدر ظاهری (ع) ۵.۶۵
مشخصات
نوع طیف B7III-IV
شاخص رنگ U−B -0.38
شاخص رنگ B−V -0.04
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۱۹ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۱۲.۷۶ mas/yr
میل: -۲۰.۷۳ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۴.۴۴ mas
قدر مطلق (MV)۵.۶۵
جزئیات
جرم۱۸ M
شعاع۷ R
درخشندگی۲۰,۰۰۰ L
درجه حرارت۱۰,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 5782, HD 138800, CP-73°1625, HIP 76750, SAO 257307, GC 21003, CCDM 15404-7327.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش