باز کردن منو اصلی


کاپا² مرغ بهشتی
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مرغ بهشتی (صورت فلکی)
بعد ۱۵h ۴۰m ۲۱.۳۳۲۸s
میل -۷۳° ۲۶′ ۴۸.۰۶۶″
قدر ظاهری (V)۵.۶۵
مشخصات
ردهB7III-IV
راهنمای رنگ U-B-0.38
راهنمای رنگ B-V-0.04
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۱۹ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۱۲.۷۶ mas/yr
Dec.: -۲۰.۷۳ mas/yr
اختلاف منظر (π)۴.۴۴ mas
قدر مطلق (MV)۵.۶۵
جزئیات
جرم۱۸ M
شعاع۷ R
درخشندگی۲۰,۰۰۰ L
دما۱۰,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 5782, HD 138800, CP-73°1625, HIP 76750, SAO 257307, GC 21003, CCDM 15404-7327.
منابع
سیمباداطلاعات

کاپا² مرغ بهشتی یک ستاره است که در صورت فلکی مرغ بهشتی قرار دارد.

منابعویرایش