کاپا مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

کاپا مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بُعد ۱۵h ۴۸m ۴۴.۴s
میل +۱۸° ۰۸' ۳۰"
قدر ظاهری (V) +۴.۰۹
قدر مطلق (V)+۴.۰۹
فاصله۳۴۸ ± ۳۰ ly
(۱۰۷ ± ۹ pc)
رده طیفیM1III
نام‌گذاری‌های دیگر
35 Serpentis, HR 5879, HD 141477, SAO 101752, HIP 77450

منابعویرایش