نمایش مقدار کتانژانت زاویهٔ تتا

کتانژانت (به انگلیسی: Cotangent) یکی از نسبت‌های مثلثاتی است که در ریاضیات و اخترشناسی و فیزیک کاربرد فراوان دارد و در گذشته به آن ظِلّ تمام می‌گفتند.[نیازمند منبع]

این نسبت مثلثاتی چنین تعریف می‌شود: نسبت ضلع مجاورِ هر زاویهٔ حادّه به ضلع مقابل آن.

تابع کتانژانتویرایش

 
نمودار تابع تابع  

همان‌طور که در شکل پیداست، تابع کتانژانت تابعی متناوب با دورهٔ تناوب   است. بی‌نهایت مجانب قائم دارد و پیوستگی ندارد.

 
مقادیر مثبت و منفی تابع

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش