کراتروس (به یونانی: Κρατερός؛ ۳۷۰ تا ۳۲۱ ق م) سردار مقدونی اسکندر کبیر و از دیادوخوی (جانشینان) او بود.

اسکندر و کراتروس در حال شکار شیر، موزائیکی در پلا.

او پسر اشراف‌زاده‌ای مقدونی به نام اسکندر اورستیسی و برادر دریاسالار آمفوتروس بود. کراتروس فالانکس و همهٔ پیاده‌نظام سمت چپ را در نبرد ایسوس به سال ۳۳۳ ق م فرماندهی کرد. در هیرکانیه او مأمور شد مقابل تپوریان بایستد و این نخستین باری بود که مستقلاً بر ارتش مقدونیه فرمان راند. در نبرد رود هوداسپس (۳۲۶ ق م، در نزدیکی رود جهلم امروزی) او فرماندهی پس‌قراول را بر عهده داشت؛ سپاهیان او در کرانهٔ غربی رود ماندند و تنها در مراحل پایانی نبرد از رود گذشتند.

در ازدواج دسته‌جمعی شوش، کراتروس با آماستریس، دختر هخشتره و برادرزادهٔ داریوش سوم، ازدواج کرد. کراتروس و پولوپرخون موظف شدند تا ۱۱٬۵۰۰ کهنه‌سرباز را به مقدونیه بازگردانند. کراتروس در کیلیکیه در حال آماده‌ساختن ناوگان دریایی بود که اسکندر ناگهان در بابل درگذشت.

کراتروس در سال ۳۲۲ ق م در جنگ لامیاک علیه آتن به یاری آنتیپاتر شتافت. او با ناوگانی از کیلیکیه به یونان بادبان کشید و سربازانش را در نبرد کرانون به سال ۳۲۲ ق م فرماندهی کرد. وقتی آنتیگونوس بر ضد پردیکاس و ائومنس علم طغیان برکشید، کراتروس به همراه آنتیپاتر و بطلیمیوس بدو پیوستند. او با دختر آنتیپاتر، فیلا، پیمان زناشویی بست. در سال ۳۲۱ ق م، جایی در نزدیکی تنگهٔ داردانل، در نبردی علیه ائومنس، اسب کراتروس در حال تاختن بود که بر روی خود کراتروس فرود آمد و بدین ترتیب کراتروس درگذشت.

منابع