کردستان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کردستان به منطقه‌ای تعریف‌شده به صورت تقریبی از نظر جغرافیایی و فرهنگی گفته می‌شود که بیشتر ساکنین آن کرد هستند.

کردستان همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود: