کرمان (استان ساسانی)

کرمان (پارسی میانه: Kirmān) استانی ساسانی در دوران باستان متأخر بود که تقریباً با استان کنونی کرمان مطابقت داشت. این استان از غرب با پارس، از شمال شرق با ابرشهر و سکستان، از شرق با پارادان و با اسپهان در شمال، و مازون در جنوب همسایه است. مرکز این استان شیرگان بود.

کرمان
Kirmān
استان شاهنشاهی ساسانی
۲۲۴–۶۵۰
Sasanian Kirman.svg
نقشه کرمان
مرکزکرمانا (Kármana) (۲۲۴–۴۸۰ م)
شیرگان
(۴۸۰–۶۵۰)
تاریخچه
دوران تاریخیدوران باستان متأخر
• تأسیس
۲۲۴
۶۵۰
پیشین
پسین
شاهنشاهی اشکانی
خلفای راشدین
امروزه بخشی ازایران

گفته می‌شود که این استان به عنوان نوعی پادشاهی تابعه عمل می‌کرد که عمدتاً توسط شاهزادگان خاندان شاهی اداره می‌شد که لقب کرمانشاه ("پادشاه کرمان") را یدک می‌کشیدند. والیان غیر شاهی استان، لقب «مرزبان» را داشتند.

نامویرایش

نام استان برگرفته از پارسی باستان 'کرمانا' است. ریشه‌شناسی این نام مورد بحث است، یک نظریه رایج این است که با ایرانی باستان * kṛma- و فارسی میانه kerm ("کرم") مرتبط است. [۱]

پانویسویرایش

 1. Schmitt 1990, pp. 822–823.

منابعویرایش

 • Bosworth, C. Edmund (2013). "KERMAN v. From the Islamic Conquest to the Coming of the Mongols". Encyclopaedia Iranica.
 • Bosworth, C. Edmund (2011). "QOFṢ". Encyclopaedia Iranica.
 • Brunner, Christopher (1983). "Geographical and Administrative divisions: Settlements and Economy". The Cambridge History of Iran: The Seleucid, Parthian, and Sasanian periods (2). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 747–778. ISBN 978-0-521-24693-4.
 • Christensen, Peter (1993). The Decline of Iranshahr: Irrigation and Environments in the History of the Middle East, 500 B.C. to A.D. 1500. Museum Tusculanum Press. pp. 1–351. ISBN 9788772892597.
 • Daryaee, Touraj (2011). The Oxford Handbook of Iranian History. Oxford University Press. pp. 1–432. ISBN 978-0-19-987575-7. Archived from the original on 2019-01-01. Retrieved 2017-01-29.
 • MacKenzie, D. N.; Chaumont, M. L. (1989). "ĀMĀRGAR". Encyclopaedia Iranica. pp. 925–926.
 • Morony, M. (1986). "ʿARAB ii. Arab conquest of Iran". Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 2. pp. 203–210.
 • Morony, Michael (1989). "BEH-ARDAŠĪR". Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, Fasc. 1. pp. 93–94.
 • Planhol, Xavier de; Hourcade, Bernard (2014). "KERMAN ii. Historical Geography". Encyclopaedia Iranica.
 • Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir (1985–2007). Ehsan Yar-Shater (ed.). The History of Al-Ṭabarī. Vol. 40 vols. Albany, NY: State University of New York Press.
 • Zarrinkub, Abd al-Husain (1975). "The Arab conquest of Iran and its aftermath". The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1–57. ISBN 978-0-521-20093-6.
 • Schmitt, Rüdiger (1990). "CARMANIA". Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, Fasc. 7. pp. 822–823.
 • Elfenbein, J. (1988). "BALUCHISTAN iii. Baluchi Language and Literature". Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 6. pp. 633–644.