کُسِکانت[۱] (به انگلیسی: Cosecant) زاویۀ برابر معکوس سینوس آن است. کسکانت را با نماد نمایش می‌دهیم.

شرایط وجود کسکانت

شرط وجود کسکانت این است که سینوس زاویه مخالف صفر باشد؛ چرا که همواره در هر کسر اگر مخرج صفر باشد، تعریف نشده خواهد شد(چون عدد بر بی‌نهایت صفر می‌شود) بنابراین می‌توان گفت زاویه نباید به صورت   باشد.(k عدد صحیح)

جستارهای وابسته

.مثلثات

.سینوس

.کسینوس

منابع

  1. «کسکانت» [ریاضی] هم‌ارزِ «cosecant»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر اول. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۶۴-۷۵۳۱-۳۱-۱ (ذیل سرواژهٔ کسکانت)