استخوان‌های کف‌دستی

(تغییرمسیر از کف دست)

استخوان کف‌دستی (به انگلیسی: Metacarpus) به استخوانهای دراز کف دست گقته می‌شود که پنج عدد در هر دست هستند و از پروگزیمال با استخوانهای مچ دست و از دیستال با انگشتان دست مفصل می‌شوند. این استخوانها از خارج به داخل نامگذاری می‌شوند یعنی استخوان کف دستی متصل به انگشت شست استخوان کف دستی یکم و آخرین استخوان، استخوان کف دستی پنجم نامیده می‌شود.

بندهای سرانگشتی
Scheme human hand bones-Persian.JPG
استخوان‌های دست انسان
Details
Identifiers
لاتینPhalanx distalis
سرعنوان‌های موضوعی پزشکیD050279
واژگان کالبدشناسیA02.4.09.001
واژگان کالبدشناسی1264
FMA9612
Anatomical terms of bone

متاکارپ‌ها حرکت زیادی ندارند بجز متاکارپ اول که مربوط به شست بوده و بسیار متحرک است.

جستارهای وابستهویرایش

استخوان بند انگشت

منابعویرایش