کلباد پسر ویسه یکی از پهلوانان توران در شاهنامه است. او در جنگ دوازده رخ به دست فریبرز کشته شد. کلباد از جمله کسانی بود که در بازی چوگان سیاوش شرکت داشت او در زمین افراسیاب بود.

کلباد پسر ویسه
اطلاعات کلی
نامکلباد
منصبسردار
نژادترکان چین
دودمانویسگان
آئیندیویسنا
ملیتتوران
سایر اطلاعات
جنگ‌هاایران و توران
آخرین نبردجنگ دوازده رخ
حریف نبردفریبرز
نتیجه نبردهلاکت کلباد
خانواده
نام پدرویسه
برادرانپیران، هومان، نستیهن، بارمان
سپهبد گزین کرد کلباد راچو گرسیوز و جهن و پولاد را [۱]

کلباد در شاهنامه ویرایش

در جنگ دوازده‌رخ چون پیکار به مبارزهٔ تن به تن رسید، یازده نفر از سپاه ایران و یازده نفر از سپاه توران قرار شد با یکدیگر نبرد کنند، نخستین افراد از طرفین، فریبرز از لشکر گودرز و کلباد از لشکر پیران آماده پیکار گشتند. زمین پستی برای نبرد انتخاب شد که تپه‌ای مشرف بر آن بود تا هر کدام از جنگاوران بر حریف غلبه یافته او را کشتند بالای تپه آیند تا سپاهیان دو طرف نتیجه را مشاهد نمایند. این تپه را تپه‌ٔنشان نامیدند.

فریبرز چون شیر از لشکر بیرون شد کمان را بزه کرد اما تیر همراه نداشت ناچار دست به شمشیر برد. مبارزه چندان ادامه نیافت کلباد با ضربه‌ای به دو نیم گشت و از اسب فرو افتاد. فریبرز نیز پیاده شد با کمند او را محکم بست به بالای تپه آمد فریاد پیروز باد شاه پیروزگر (کیخسرو) سر داد:

نخستین فریبرز نیو دلیرز لشکر برون تاخت بر سان شیر
به نزدیک کلباد ویسه دمانبیامد بزه بر نهاده کمان
همی گشت و تیرش نیامد چو خواستکشید آن پرند‌آور از دست راست
بر آورد و زد تیغ بر گردنشبه دو نیم شد تا کمرگه تنش [۲]

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

  1. شاهنامه. جلد سوم. داستان سیاوش، ص ۱۳۷
  2. شاهنامه. جلدپنجم. جنگ دوازده‌رخ، ص ۲۹۱

منابع ویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.