کُلُّهُ سِرّ به معنی «همه آنها راز هستند»،

مخفف پنج کلمه کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا

همه این علومی سری‌اند.[۱]

هیچدکدام از این علوم در حوزه دانش تجربی نیستند، بلکه بیشتر مربوط به موضوعات خارق العاده و فراطبیعی می باشند و تحت عنوان علوم غریبه شناخته می شوند.

هر کدام از این پنج کلمه اشاره به علمی خاص دارند:

کیمیا: کوشش در دگرش (تبدیل) کانی‌ها و فلزات، علم اکسیر

لیمیا: تبدیل قوای فاعل به مفعول یا بالعکس، علم طلسمات

هیمیا: احوال ستارگان و حیوانات مرتبط با آنها، علم تسخیرات

سیمیا: راز و رمز اعداد، دیدن و تصرف موجودات تخیلی، علم خیالات

ریمیا: تردستی یا علم شعبدات

پانویسویرایش