باز کردن منو اصلی

کُلُّهُ سِرّ به معنی «همه آنها راز هستند»،

مخفف پنج کلمه کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا

همه این علومی سری‌اند.[۱]

هیچدکدام از این علوم در واقع دانش نیستند و کاربردی ندارند، مثلا کیمیا یعنی تبدیل دیگر عناصر به طلا ولی تا کنون به نتیجه نرسیده است.

پانویسویرایش