کلیمنه(به انگلیسی: Clymene)، یکی از شخصیت‌های اساطیری یونان باستان است. کلیمنه یا آسیا دختر اقیانوس و تتیس، و از نخستین دودمان برخی از تایتان‌ها بود. بر اثر وصلت با اطلس، پرومتئوس و اپیمتئوس به دنیا آمدند. برخی او را همسر پرومته و برخی مادر هلن می‌دانند.

اساطیر یونان باستان
کلیمنه
فرانسوی: Clymène
جنسیت: مونث
پدر: اقیانوس
مادر: تتیس
همسر: یاپتوس یا پرومته
فرزندان: دوکالیون، اطلس، منوتیوس، اپی‌مته، اپیمتئوس، پرومتئوس
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

کلیمنه

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • دورانت، ویل (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحبتهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹