کمبود مواد غذایی ۱۳۲۲–۱۳۲۰ ایران


قحطی ۱۳۲۲–۱۳۲۰ ایران دوره‌ای از گرسنگی‌های شدید در ایران است که در دوران حکومت دودمان پهلوی و در برهه‌ای رخ داد که ایران علی‌رغم اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم، توسط بریتانیا و شوروی اشغال شده بود.[۱]

قحطی ۱۳۲۲–۱۳۲۰ ایران
کشورایران
مکانسراسر کشور
دورهجنگ جهانی دوم
مشاهداتگرسنگی شدید، تیفوس
پیش ازقحطی ۱۲۹۸–۱۲۹۶ ایران

نایاب شدن نان باعث بروز شورش نان در تهران در ۱۷ آذر ۱۳۲۱ شد.[۲]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • لطفی، الهام؛ دهقان‌نژاد، مرتضی (بهار ۱۳۹۳). «کمبود موادغذایی و شورش‌های مردم ایران در سال‌های جنگ‌جهانی‌دوم ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ش/ ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵م». پژوهش‌های تاریخی. اصفهان: دانشگاه اصفهان. ۶ (۱): ۱–۱۶. شاپا 2476-3306.
  • Majd, Mohammad Gholi (2016). Iran Under Allied Occupation In World War II: The Bridge to Victory & A Land of Famine (به انگلیسی). Lanham, Maryland: University Press of America.
  • McFarland, Stephen L. (February 1985). "Anatomy of an Iranian Political Crowd: The Tehran Bread Riot of December 1942". International Journal of Middle East Studies (به انگلیسی). MESA. 17 (1): 51–65. doi:10.1017/S0020743800028762. JSTOR 163309.
  • Melville, Charles (1984). "Meteorological Hazards and Disasters in Iran: A Preliminary Survey to 1950". Iran (به انگلیسی). British Institute of Persian Studies (22): 51–65. doi:10.2307/4299740. JSTOR 4299740.