کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی

کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است.

اعضاویرایش

اعضای کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در سال دوم مجلس نهم:[۱]

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ امیر خجسته رئیس
۲ محمدجواد کولیوند نایب رئیس اول
۳ محمدابراهیم رضایی نایب رئیس دوم
۴ دخیل‌عباس زارع‌زاده مهریزی سخنگو
۵ سید عیسی دارایی دبیر اول
۶ سید محمدحسن ابوترابی فرد عضو
۷ علی اردشیر لاریجانی عضو
۸ علیرضا زاکانی عضو

منابعویرایش