کنت‌نشین ادسا

کنت‌نشین ادسا یکی از دولت‌های صلیبیون در سدهٔ ۱۲ میلادی بود. مرکز این حکومت در شهر ادسا (امروزه شانلی‌اورفه، ترکیه) قرار داشت.

کُنت‌نشین ادسا

Comitatus Edessanus
Edessa
۱۰۹۸–۱۱۴۴
گسترش کنت‌نسین ادسا در ۱۱۳۱.
گسترش کنت‌نسین ادسا در ۱۱۳۱.
پایتختادسا (۱۰۹۸–۱۱۴۴؛ ۱۱۴۶)
تل بشیر (۱۱۴۴–۱۱۴۶؛ ۱۱۴۶–۱۱۵۰)
زبان(های) رایجسوری، لاتین، Old French، ایتالیایی، Armenian، عربی، یونانی
دین(ها)
کاتولیک رومی، ارمنی، ارتدوکس یونانی، ارتدوکس سوری، اسلام و یهودیت
حکومتفئودالی
کُنت ادسا 
• ۱۰۹۸–۱۱۰۰
بالدوین یکم (نخستین)
• ۱۱۳۱–۱۱۴۴
ژوسلین دوم (آخرین)
دوره تاریخیاواخر قرون وسطی
۱۰۹۶–۱۰۹۹
• پیدایش
۱۰۹۸
• بوسیلهٔ نورالدین زنگی تسخیر شد، و مابقیش به مانوئل یکم فروخته شد.
۱۱۴۴
پیشین
پسین
خلافت فاطمی
دودمان زنگیان
امپراتوری بیزانس
امروز بخشی از سوریه
 ترکیه

پانویس