باز کردن منو اصلی

کنگرلوها طایفه‌ای هستند از ایل بزرگ استاجلو که از زمان صفویان به خراسان آمده‌اند. در عالم آرای عباسی آمده؛ محمد بیگ کنگرلو، حسب الاعلی به حکومت تون (فردوس) و طبس منصوب شد و با طایفه خود برای جلوگیری ازبکان در آن مناطق اسکان یافتند.

ازبکان به آن محدوده تاختند و قلعه تون را به تصرف در آوردند. مصطفی بیگ کنگرلو با دویست و پنجاه نفر از رزمندگان استاجلو و کنگرلو ملازمان خود از طبس به تون رفت و با ازبکان به نبرد پرداخت. برای ازبکان نیروی کمکی به فرماندهی یتیم سلطان رسید، مصطفی بیگ در جنگ با ازبکان کشته شد، شاه عباس کبیر، حکومت طبس و فردوس را به تیمور سلطان کنگرلو، قوم او تقویض کرد.[۱][۲]

پانویسویرایش

  1. اسکندر بیگ ترکمن-عالم آرای عباسی-ج2-ص340 و 366
  2. میرنیا، علی، ایلها و طایفه‌های عشایری خراسان، تهران، ص95

منابعویرایش

  • اسکندر بیگ ترکمن؛ عالم آرای عباسی. شاهرودی. تهران ۱۳۶۴
  • میرنیا، علی؛ ایل‌ها و طایفه‌های عشایری خراسان، تهران، ۱۳۶۹