کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی

کنگره فوق‌العاده شوراهای اتحاد جماهیر شوروی (روسی: Всесоюзный съезд Советов)، عالی‌ترین نهاد قانونگذاری اتحاد جماهیر شوروی، از زمان تشکیل آن در ۳۰ دسامبر سال ۱۹۲۲ تا زمان تصویب قانون اساسی ۱۹۳۶ شوروی بود.[۱]

کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی

Всесоюзный съезд Советов
 اتحاد جماهیر شوروی
نشان یا نماد یا نشانواره
گونه
گونه
تاریخچه
تأسیس۲۸ ژوئیه ۱۹۲۲
انحلال۵ دسامبر ۱۹۳۶
پیشینکنگره‌های شوراها در سطح جماهیر
پسینشورای عالی اتحاد شوروی
رهبری
رئیس هیئت رئیسه کنگره
انتخابات
انتخابات غیرمستقیم
نخستین انتخابات
۱۹۲۴
آخرین انتخابات۱
۱۹۳۶

انتخابات ویرایش

کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی مرکب از نمایندگانی از شوراهای همه جمهوری‌های شوروی بر اساس زیر بود: از شورای شهر ۱ عضو از ۲۵ هزار رای‌دهنده، از کنگره‌های استانی (منطقه ای، سرزمینی) و جمهوری خواهان ۱ رای از ۱۲۵ هزار ساکن. نمایندگان کنگره اتحادیه در کنگره‌های جمهوری خودمختار استانی (منطقه ای، سرزمینی) شوروی یا اگر جمهوری کنگره‌های استانی (و سپس استانی، منطقه ای) نداشته باشد - مستقیماً در کنگره اتحاد جماهیر شوروی شرکت می‌کنند.

اختیارات ویرایش

صلاحیت انحصاری کنگره شوروی شامل:

اصلاح قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

پذیرش جمهوری‌های جدید به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

ایجاد اصول برنامه‌های توسعه اقتصاد شوروی و بودجه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تصویب اصول کلی قوانین جاری است.

کنگره شوراها همچنین جهت کلی کلیه ارگانهای عمومی را تعیین می‌کند، کمیته اجرایی مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را انتخاب می‌کند و او مسئول پاسخگو بودن نسبت به کنگره است.

تنها رئیس هیئت رئیسه کنگره میخائیل کالینین بود.

کنگره‌ها ویرایش

کنگره نخست شوراهای اتحاد شوروی ویرایش

اولین کنگره در تاریخ ۳۰ دسامبر ۱۹۲۲ با حضور نمایندگانی از جمهوری سوسیالیست فدراتیو شوروی روسیه، جمهوری سوسیالیست شوروی اوکراین، جمهوری فدراتیو سوسیالیست ماورای قفقاز و جمهوری سوسیالیستی شوروی بلاروس در مسکو برگزار شد. کنگره پیمان ایجاد اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و اساس قانون اساسی ۱۹۲۴ شوروی را تصویب کرد و بدین ترتیب اتحادیه جماهیر شوروی را با چهار کشور به عنوان مؤسسان اتحادیه به‌طور رسمی ایجاد شد.

دومین کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی ویرایش

دومین کنگره اتحاد جماهیر شوروی اتحاد جماهیر شوروی در ژانویه ۱۹۲۴ برای تصویب قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۲۴ برگزار شد.

سومین کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی ویرایش

چهارمین کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی ویرایش

پنجمین کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی ویرایش

ششمین کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی ویرایش

هفتمین کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی ویرایش

هشتمین کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی ویرایش

هشتمین کنگره فوق‌العاده شوراهای اتحاد جماهیر شوروی از نوامبر ۱۹۳۶ تا دسامبر ۱۹۳۶ برای تصویب قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی ۱۹۳۶ برگزار شد و بدین ترتیب شورا خود را برای همیشه منحل نموده و قدرت خود را به شوروی عالی تازه تأسیس اتحاد جماهیر شوروی منتقل کرد.

منابع ویرایش

  1. David A. Law, Russian Civilization, New York: Arno Press, 1975, p. 145, 161, 178, 286.