کوره (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کوره می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: