قبادخوره یا کورهٔ قباد یکی از تقسمیات فارس قدیم بود که شامل شهرهای: ارجان (بهبهان) و (کهگیلویه و بویراحمد کنونی)، جنابا (بندر گناوه کنونی)، ریشهر (ماهشهر یا شهری در کنار بوشهر)، مهرویان (هندیجان کنونی)، سینیز (بندری در کنار بندر دیلم کنونی) می‌شد. مرکز این کوره، شهر ارجان (بهبهان) بود.[۱]

کورهٔ قباد را رام‌قباد و رم‌قباد نیز گفته‌اند. این کوره و کوره شاپور به نام سازندگان آن معروف گردیده‌است و از حدود سمیرم تا ریشهر (نزدیک بوشهر امروزی) و بهبهان وسعت داشته‌است. مرکز آن قبادخسرو در نزدیکی بهبهان بوده‌است که اکنون خراب و متروک است.

طبری از نام کهن‌تر رامقباد که همان بومقباد (برمقباد) باشد، یاد کرده‌است. پژوهشگرانی چون «جان واکر» معتقدند که برم‌قباد نام منطقهٔ وسیعی بوده که ارجان نام بخش حاکم‌نشین آن بوده‌است. سکه‌هایی از دوره اسلامی یافت شده که بر روی آنها ‫برمقباد یا بزمقباد نوشته شده‌است.

تقسیمات ایالت فارس ویرایش

ایالت فارس از دورهٔ قبل از اسلام به پنج خوره (کوره) تقسیم شده‌بود. این پنج کوره که در دوره بعد از اسلام نیز برقرار بودند عبارتند از:

پانویس ویرایش

  1. جغرافیای تاریخی شهرها، ص ۳۵۸
  2. جغرافیای تاریخی شهرها، ص ۳۵۶

منابع ویرایش

  • حکیم، محمد تقی خان (۱۳۶۶گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران، تهران: انتشارات مدرسه وابسته به دفتر انتشارات کمک آموزشی
  • شواتس، پاول (۱۳۷۲جغرافیای تاریخی فارس، ترجمهٔ جهانداری کیکاوس، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • نهچیری، عبدالحسین (۱۳۷۰جغرافیای تاریخی شهرها، تهران: انتشارات مدرسه وابسته به دفتر انتشارات کمک آموزشی