کوه‌زایی اورالی

کوه‌زایی اورالی (انگلیسی: Uralian orogeny) به مجموعه‌ای از رویدادهای طولانی شکل‌گیری و تغییرات خطی کوه‌ها گفته می‌شود که باعث تشکیل رشته‌کوه اورال شده است. این فاز کوه‌زایی در دوره‌های کربنیفر پسین و پرمین در دوران دیرینه‌زیستی (۳۲۳–۲۹۹ و ۲۹۹–۲۵۱ میلیون سال پیش) آغاز شده و هم‌زمان با آخرین سری برخوردهای قاره‌ای در تریاس و اوایل ژوراسیک پایان یافت. در زمین‌ساخت صفحه‌ای کوه‌زایی اورالی ناشی از حرکت جنوب غربی صفحه سیبری است که باعث فشرده شدن صفحه کوچک‌تر قزاقستان بین این صفحه و ابرقاره پانگه‌آ شده است.

مناطق کمربند کوه‌زایی اورالی که تحت تأثیر این کوه‌زایی بوده‌اند اغلب به عنوان مرز میان اروپا و آسیا به‌شمار می‌روند. این محدوده از دریاچه آرال تا نوایا زملیا گسترده شده است و علاوه بر کوه‌های اورال، پشته پای-خوی و تپه‌های موگودژار در شمال غرب قزاقستان را نیز در بر می‌گیرد. مجموع طول این کمربند کوه‌زایی حدود ۳۵۰۰ کیلومتر است که ۲۵۰۰ کیلومتر آن کوه‌های اورال را در بر می‌گیرد.

منابعویرایش